Nuda jest przez to tak tragiczna, że jest zaprzeczeniem możliwości szczęścia.


nuda-jest-przez-to-tak-tragiczna-że-jest-zaprzeczeniem-możliwoś-szczęścia
stefan napierskinudajestprzeztotaktragicznażezaprzeczeniemmożliwościszczęścianuda jestjest przeztak tragicznaże jestjest zaprzeczeniemzaprzeczeniem możliwościmożliwości szczęścianuda jest przezprzez to także jest zaprzeczeniemjest zaprzeczeniem możliwościzaprzeczeniem możliwości szczęściajest przez to takprzez to tak tragicznaże jest zaprzeczeniem możliwościjest zaprzeczeniem możliwości szczęścianuda jest przez to takjest przez to tak tragicznaże jest zaprzeczeniem możliwości szczęścia

przeciwieństwem-szczęścia-jest-nuda
Szczęścia tak mało jest, jak sięgnę wzrokiem, że gdzie jest szczęścia nadzieja, jest już za wiele o szczęścia nadzieję. -Stanisław Wyspiański
szczęścia-tak-ło-jest-jak-ęgnę-wzrokiem-że-gdzie-jest-szczęścia-nadzieja-jest-już-za-wiele-o-szczęścia-nadzieję
Nie, to nie można tak: to jest zbyt pros­te: nuda, tu trze­ba, że się tak wyrażę, przyszpi­lić ja­kieś komentarze  -Konstanty Ildefons Gałczyński
nie-to nie można-tak-to jest zbyt-pros­te-nuda-trze­ba-że ę-tak-wyrażę-przyszpi­lić-ja­kieś-komentarze 
Moralność nie jest zaprzeczeniem wolności, jest jej gwarancją. -Paul Claudel
moralność-nie-jest-zaprzeczeniem-wolnoś-jest-jej-gwarancją