Nuda jest siostrą rozpaczy.


nuda-jest-siostrą-rozpaczy
marie von ebner - eschenbachnudajestsiostrąrozpaczynuda jestjest siostrąsiostrą rozpaczynuda jest siostrąjest siostrą rozpaczynuda jest siostrą rozpaczy

Głupota jest siostrą zbrodni.Modlitwa jest siostrą ptaków...Zwięzłość jest siostrą talentu.Grzeczność jest siostrą miłości.Nuda jest czasem szatana.