Nuda to skutek defektu wyobraźni – nic więcej


nuda-to-skutek-defektu-wyobraź-nic-więcej
cathleen shinenudatoskutekdefektuwyobraźninicwięcejskutek defektudefektu wyobraźniwyobraźni –– nicnic więcejnuda to skutekskutek defektu wyobraźnidefektu wyobraźni –wyobraźni – nic– nic więcejnuda to skutek defektuskutek defektu wyobraźni –defektu wyobraźni – nicwyobraźni – nic więcejnuda to skutek defektu wyobraźniskutek defektu wyobraźni – nicdefektu wyobraźni – nic więcej

Człowiek przeniósł wszystkie cierpienia i męki do piekła, dla nieba nie pozostało już nic poza nudą.Pismo Święte nic więcej nie gani za chciwość, nic więcej nie zaleca nad miłość.Człowiek prze­niósł wszys­tkie cier­pienia i męki do piekła, dla nieba nie po­zos­tało już nic po­za nudą.Rzecz prosta, że prawdziwa miłość jest czymś wyjątkowym, zdarza się mniej więcej dwa albo trzy razy na wiek. Poza tym jest próżność lub nuda.Cnota nie jest niczym lepszym od grzechu, jeżeli jej brak tchnienia czegoś więcej: inteligencji, wyobraźni, boja wiem czego?Można odeb­rać mi światło, bym już nig­dy nic nie uj­rzała... Można związać me ciało, bym już nig­dy więcej nie uciekła... Można też odeb­rać mi zmysły, bym przes­tała odróżniać sny od rzeczy­wis­tości... Ale nikt nie od­bie­rze mi wyobraźni.