Nudziarz: oso­ba, której życie jest ot­wartą książką, której nie chcesz czytać.


nudziarz-oso­ba-której życie-jest ot­wartą-książką-której nie chcesz-czytać
joey adamsnudziarzoso­baktórej życiejest ot­wartąksiążkąktórej nie chceszczytaćktórej życie jest ot­wartąjest ot­wartą książkąktórej nie chcesz czytaćktórej życie jest ot­wartą książką

Luwr jest książką, z której uczymy się czytać. Nie powinniśmy jednak poprzestać na zapamiętaniu pięknych formuł naszych sławnych poprzedników. Wyjdźmy stamtąd, by studiować piękną naturę, usiłujmy odkryć jej ducha, starajmy się wypowiedzieć zgodnie z naszym temperamentem osobistym.Je­dyna książka, w której można zna­leźć sa­me fak­ty - to książka telefoniczna.Przyszłość jest jak książka której do­tychczas nie czytaliśmy.Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać.Małżeństwo jest książką, której pierwszy rozdział jest poezją, pozostałe prozą.Księga Życia jest naj­ważniej­szą księgą, której nie można ot­worzyć ani zam­knąć wed­le włas­ne­go wy­boru. Chciałoby się wrócić na stronę, na której się kocha, ale stro­na, na której się umiera, jest już pod naszy­mi palcami.