Nurkowanie na samo dno rozkoszy przynosi więcej żwiru niż pereł.


nurkowanie-na-samo-dno-rozkoszy-przynosi-więcej-żwiru-ż-pereł
honore de balzacnurkowanienasamodnorozkoszyprzynosiwięcejżwiruniżperełnurkowanie nana samosamo dnodno rozkoszyrozkoszy przynosiprzynosi więcejwięcej żwirużwiru niżniż perełnurkowanie na samona samo dnosamo dno rozkoszydno rozkoszy przynosirozkoszy przynosi więcejprzynosi więcej żwiruwięcej żwiru niżżwiru niż perełnurkowanie na samo dnona samo dno rozkoszysamo dno rozkoszy przynosidno rozkoszy przynosi więcejrozkoszy przynosi więcej żwiruprzynosi więcej żwiru niżwięcej żwiru niż perełnurkowanie na samo dno rozkoszyna samo dno rozkoszy przynosisamo dno rozkoszy przynosi więcejdno rozkoszy przynosi więcej żwirurozkoszy przynosi więcej żwiru niżprzynosi więcej żwiru niż pereł

Starym się jest wówczas, gdy więcej radości przynosi przeszłość niż przyszłość.Zalotność kobiety daje niekiedy więcej korzyści, niż miłość jej daje rozkoszy.Dobre słowo poparte naładowaną bronią zdziała więcej, niż samo dobre słowoKobieta jest wiosną... przychodzi po jesieni i zimie, przynosi świeżość i ciepło... i jeszcze przynosi nadzieję.Rzeczy naprawdę ważne dla ludzi to rzeczy, które mogą znaczyć więcej niż samo życie - kochanie i bycie kochanym, oddanie prawdzie, integralność wewnętrzna, odwaga, współczucie.Kiedy kobieta wzniesie się do nieba, to aż do siódmego nieba, ale kiedy spadnie do piekła to aż na samo dno.