O si­le i mądrości: Mężczyz­na znaczy te­ren, ko­bieta znaczy mężczyznę.


o ­-i mądroś-mężczyz­na-znaczy-te­ren-ko­bieta-znaczy-mężczyznę
marcin kosseko si­lei mądrościmężczyz­naznaczyte­renko­bietamężczyznęo si­le i mądrościmężczyz­na znaczyznaczy te­renko­bieta znaczyznaczy mężczyznęmężczyz­na znaczy te­renko­bieta znaczy mężczyznę

Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku.-Ta­to... Co to znaczy być zdrowym?- -Ach syn­ku... To znaczy po­siadać te sa­me cho­roby co wszys­cy inni.- Tyl­ko małomówny, przys­tojny mężczyz­na po­siada dla ko­biety czar za­gad­ko­wości. Tyl­ko małomówna, piękna ko­bieta za­cieka­wia mężczyznę aż do szału.Jeśli ktoś nie potrafi sformułować czegoś, to znaczy, że nie wie, jeśli wyraża się mętnie, znaczy to, że myśli ma mętne, jeśli nie znajduje słow, by się wypowiedzieć, znaczy to, że nie myśli w ogóle.Wolność to znaczy odpowiedzialność za swe czyny, a nie wstrzymywanie się od tych czynów. Wolność - to znaczy świadomy czyn.Mieć fan­tazję nie znaczy coś so­bie wy­myślać. To znaczy tworzyć coś z te­go, co istnieje.