O do­tyku: Myśl kinestetyczna.


o do­tyku-myśl-kinestetyczna
marcin kosseko do­tykumyślkinestetycznamyśl kinestetyczna

Spoj­rze­nie ... żar uwiel­bienia płomieniem og­rza­ny .... sple­ciony tęsknotą za do­tykiem ciała.. bez­bron­ny , płonący ... Prag­nieniem skąpa­ny drżących ra­mion Myśl sza­lona - Niech spłonę... w słod­kich us­tach kuszących Za­nurzo­ny Na­syco­ny ... Tobą wy­pełniony W objęciach melodii Tańcu uścis­ku ... Do­tyku ciepłej dłoni , między uda­mi ... I tyl­ko za­pach wa­nilii w oddechu.... Pachniesz mig­dałami ..  Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.Tylko przeszkody zaprzątają myśl i podniecają. Gdzie nie ma przeszkód, myśl nie znajduje oparcia.Myśl jest pracą umysłu, marzenie jest jego rozkoszą. Kto myśl zastępuje marzeniem, ten nie odróżnia pożywienia od trucizny.uwiel­biam duszę od do­tyku mechacić fioł i dwa koty Top­nieją ser­ca, od czułego do­tyku szeptu. Ma­gia spojrzenia.