O kon­struk­tywnym mil­cze­niu: Wyższa for­ma komunikacji.


o kon­struk­tywnym-mil­cze­niu-wyższa-for­-komunikacji
marcin kosseko kon­struk­tywnymmil­cze­niuwyższafor­makomunikacjio kon­struk­tywnym mil­cze­niuwyższa for­mafor­ma komunikacjiwyższa for­ma komunikacji

Przez bramę wie­czności, prze­nika słowo we wszys­tkich języ­kach, które można usłyszeć, nie ty­le co w mil­cze­niu, a w głębo­kiej kon­tem­plac­ji ... -Cykam
przez-bramę-wie­cznoś-prze­nika-słowo-we wszys­tkich-języ­kach-które-można-usłyszeć-nie ty­-co w mil­cze­niu-a w głębo­kiej
mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
W mil­cze­niu na­wet słaby krzyk ro­bi wiele hałasu. -Brigitte Bardot
w mil­cze­niu-na­wet-słaby-krzyk-ro­bi-wiele-hałasu