O naj­większych zbrod­niach mil­czą kodeksy 


o naj­większych-zbrod­niach-mil­czą-kodeksy 
feliks chwalibógo naj­większychzbrod­niachmil­cząkodeksy o naj­większych zbrod­niachzbrod­niach mil­cząmil­czą kodeksy o naj­większych zbrod­niach mil­czązbrod­niach mil­czą kodeksy o naj­większych zbrod­niach mil­czą kodeksy 

Naj­większy ro­zum – do cza­su mil­czeć i do cza­su mówić. -Maria Rodziewiczówna
naj­większy-ro­zum-do cza­su-mil­czeć-i do cza­su-mówić
O naj­lep­szym to­warzys­twie mówi się, że roz­mo­wa w nim pou­cza, a mil­cze­nie kształci. -Johann Wolfgang Goethe
o naj­lep­szym-to­warzys­twie-mówi-ę-że roz­mo­wa-w nim-pou­cza-a mil­cze­nie-kształ
Zagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć. -Galileo Galilei (Galileusz)
zagłębienie ę-w za­gad­nienie-bu­dowy-świata-jest jed­nym-z naj­większych-i naj­szlachet­niej­szych-spośród-wszys­tkich-zajęć
Jed­nym z naj­większych draństw, które naj­trud­niej przychodzi nam in­nym wy­baczyć jest ich życiowe powodzenie. -aforystokrata
jed­nym-z naj­większych-draństw-które-naj­trud­niej-przychodzi-nam-in­nym-wy­baczyć-jest ich-życiowe-powodzenie