O pa­radok­sie do­rosłości: Dla dziec­ka, wy­dorośle­nie jest długim i mo­zol­nym pro­cesem – na­tomiast by­wa, że do­rosły dziecin­nieje natychmiast.


o pa­radok­sie-do­rosłoś-dla-dziec­ka-wy­doroś­nie-jest długim-i mo­zol­nym-pro­cesem- na­tomiast-by­wa-że do­rosły
marcin kosseko pa­radok­siedo­rosłościdladziec­kawy­dorośle­niejest długimi mo­zol­nympro­cesem– na­tomiastby­waże do­rosłydziecin­niejenatychmiasto pa­radok­sie do­rosłościdla dziec­kawy­dorośle­nie jest długimjest długim i mo­zol­nymi mo­zol­nym pro­cesempro­cesem – na­tomiast– na­tomiast by­waże do­rosły dziecin­niejedziecin­nieje natychmiastwy­dorośle­nie jest długim i mo­zol­nymjest długim i mo­zol­nym pro­cesemi mo­zol­nym pro­cesem – na­tomiastpro­cesem – na­tomiast by­waże do­rosły dziecin­nieje natychmiast

Pro­ces doj­rze­wania jest jed­nocześnie pro­cesem starze­nia się. -Antoni Kępiński
pro­-doj­rze­wania-jest jed­nocześnie-pro­cesem-starze­nia-ę
wiara jest pro­cesem wątpienia  -danioł
wiara-jest pro­cesem-wątpienia 
Co to jest człowiek do­rosły? Dziec­ko nadęte latami. -Simone de Beauvoir
co to jest człowiek-do­rosły-dziec­ko-nadęte-latami
Lep­szy du­kat przed pro­cesem, niźli trzy po procesie. -Samuel Adalberg
lep­szy-­kat-przed-pro­cesem-źli-trzy-po procesie
Życie jest także tym, co jeszcze nie spełnione. Jest mo­zol­nym ruchem nap­rzód, aż do kre­su drogi. -Andrzej Szczypiorski
Życie-jest także-tym-co jeszcze-nie spełnione-jest mo­zol­nym-ruchem-nap­rzód-aż do kre­su-drogi