O su­mieniu: Do­wodem na is­tnienie su­mienia jest grzech.


o su­mieniu-do­wodem-na is­tnienie-su­mienia-jest grzech
marcin kosseko su­mieniudo­wodemna is­tnieniesu­mieniajest grzechdo­wodem na is­tnieniena is­tnienie su­mieniasu­mienia jest grzechdo­wodem na is­tnienie su­mieniana is­tnienie su­mienia jest grzechdo­wodem na is­tnienie su­mienia jest grzech

Do­wodem na is­tnienie Bo­ga jest dla mnie to, że nie można do­wieść je­go nieistnienia. -Jean de La Bruyére
do­wodem-na is­tnienie-bo­ga-jest dla-mnie-to-że nie można-do­wieść-­go-nieistnienia
Po­konasz każdą śmierć, gdy na py­tanie: kim chciałbyś być, od­po­wiesz: chciałbym być do­wodem na is­tnienie miłości. -nicola-57
po­konasz-każdą-śmierć-gdy-na py­tanie-kim-chciałbyś-być-od­po­wiesz-chciałbym-być-do­wodem-na is­tnienie-miłoś
Grzech jest bez znacze­nia. I nie przez grzech osiąga się zło. -Luanne Rice
grzech-jest bez-znacze­nia-i nie przez-grzech-osiąga ę-zło
Sko­ro jest pra­wo i porządek, mu­si być także coś, co to pra­wo do­pełnia i og­ra­nicza za­razem - chaos i nieis­tnienie. Nieis­tnienie i chaos. -Olga Tokarczuk
sko­ro-jest pra­wo-i porządek-mu­-być-także-coś-co to pra­wo-do­pełnia-i og­ra­nicza-za­razem- chaos-i nieis­tnienie
Nieszczęście brzydkie jest bardzo - gdyż nieszczęście to jest złe, które się zrobiło, i dobre, którego się zrobić nie mogło, grzech twój, lub grzech ludzi, braci twoich. -Narcyza Żmichowska
nieszczęście-brzydkie-jest-bardzo-gdyż-nieszczęście-to-jest-złe-które-ę-zrobiło-i-dobre-którego-ę-zrobić-nie-mogło-grzech-twój-lub