O wol­ność można wal­czyć le­gal­nie do­piero wte­dy, gdy się ją już posiada.


o wol­ność-można-wal­czyć-­gal­nie-do­piero-wte­dy-gdy ę-ją już-posiada
tadeusz kotarbińskio wol­nośćmożnawal­czyćle­gal­niedo­pierowte­dygdy sięją jużposiadao wol­ność możnamożna wal­czyćwal­czyć le­gal­niele­gal­nie do­pierodo­piero wte­dygdy się ją jużją już posiadao wol­ność można wal­czyćmożna wal­czyć le­gal­niewal­czyć le­gal­nie do­pierole­gal­nie do­piero wte­dygdy się ją już posiadao wol­ność można wal­czyć le­gal­niemożna wal­czyć le­gal­nie do­pierowal­czyć le­gal­nie do­piero wte­dyo wol­ność można wal­czyć le­gal­nie do­pieromożna wal­czyć le­gal­nie do­piero wte­dy

Pot­ra­fimy wal­czyć o wol­ność, ale trud­no się nam jej dorabiać. -Józef Stanisław Tischner
pot­ra­fimy-wal­czyć-o wol­ność-ale-trud­no ę-nam-jej-dorabiać
Wol­ność jest wte­dy, gdy nie ma nic do stra­cenia. Za­nim to usłyszałam, sądziłam, że wol­ność to możli­wość pójścia na ba­sen w cza­sie menstruacji. -Marian Keyes
wol­ność-jest wte­dy-gdy-nie  nic-do stra­cenia-za­nim to usłyszałam-sądziłam-że wol­ność-to możli­wość-pójścia