Ożenić się bez miłości jest rzeczą tak samo podłą i niegodną człowieka, jak odprawiać mszę bez wiary w Boga.


ożenić-ę-bez-miłoś-jest-rzeczą-tak-samo-podłą-i-niegodną-człowieka-jak-odprawiać-mszę-bez-wiary-w-boga
antoni czechowożenićsiębezmiłościjestrzeczątaksamopodłąniegodnączłowiekajakodprawiaćmszęwiarybogaożenić sięsię bezbez miłościmiłości jestjest rzecząrzeczą taktak samosamo podłąpodłą ii niegodnąniegodną człowiekajak odprawiaćodprawiać mszęmszę bezbez wiarywiary ww bogaożenić się bezsię bez miłościbez miłości jestmiłości jest rzecząjest rzeczą takrzeczą tak samotak samo podłąsamo podłą ipodłą i niegodnąi niegodną człowiekajak odprawiać mszęodprawiać mszę bezmszę bez wiarybez wiary wwiary w bogaożenić się bez miłościsię bez miłości jestbez miłości jest rzecząmiłości jest rzeczą takjest rzeczą tak samorzeczą tak samo podłątak samo podłą isamo podłą i niegodnąpodłą i niegodną człowiekajak odprawiać mszę bezodprawiać mszę bez wiarymszę bez wiary wbez wiary w bogaożenić się bez miłości jestsię bez miłości jest rzecząbez miłości jest rzeczą takmiłości jest rzeczą tak samojest rzeczą tak samo podłąrzeczą tak samo podłą itak samo podłą i niegodnąsamo podłą i niegodną człowiekajak odprawiać mszę bez wiaryodprawiać mszę bez wiary wmszę bez wiary w boga

Małżeństwo bez konfliktów jest prawie tak samo nie do pomyślenia jak społeczeństwo bez kryzysów. -Andre Maurois
małżeństwo-bez-konfliktów-jest-prawie-tak-samo-nie-do-pomyślenia-jak-społeczeństwo-bez-kryzysów
Nie ma wiary bez miłości. Wiara bez miłości przeobraża się w jakieś wierzenia. -Gabriel Marcel
nie-wiary-bez-miłoś-wiara-bez-miłoś-przeobraża-ę-w-jakieś-wierzenia
Jak lam­pa bez żarówki, jak kałuża bez wo­dy, jak pi­lot bez ba­terii... to właśnie tak czu­je się od kąd odszedłeś. -kate-em
jak-lam­pa-bez-żarówki-jak kałuża-bez-wo­dy-jak pi­lot-bez-ba­terii-to właśnie-tak-czu­ ę-od kąd-odszedłeś
Najdroższą dla człowieka rzeczą jest życie. Dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, aby nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu. -Mikołaj Ostrowski
najdroższą-dla-człowieka-rzeczą-jest-życie-dane-jest-raz-człowiekowi-i-trzeba-przeżyć-tak-aby-nie-płonąć-ze-wstydu-za-lata-przeżyte-bez