O ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy.


o-ile-ę-dusza-wzruszy-tyle-boga-wzruszy-o-ile-dusza-w-bogu-o-tyle-bóg-w-duszy
adam mickiewiczilesięduszawzruszytylebogawzruszybogubógduszyo ileile sięsię duszadusza wzruszywzruszy tyletyle bogaboga wzruszyo ileile duszadusza ww boguo tyletyle bógbóg ww duszyo ile sięile się duszasię dusza wzruszydusza wzruszy tylewzruszy tyle bogatyle boga wzruszyo ile duszaile dusza wdusza w boguo tyle bógtyle bóg wbóg w duszyo ile się duszaile się dusza wzruszysię dusza wzruszy tyledusza wzruszy tyle bogawzruszy tyle boga wzruszyo ile dusza wile dusza w boguo tyle bóg wtyle bóg w duszyo ile się dusza wzruszyile się dusza wzruszy tylesię dusza wzruszy tyle bogadusza wzruszy tyle boga wzruszyo ile dusza w boguo tyle bóg w duszy

Kupić wszystkie charaktery za tyle, ile są doprawdy warte, a sprzedać za tyle, ile się same cenią - co za fortuna.Mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda.Weź tyle, ile potrzebujesz, daj tyle, ile możeszTyle jest możliwości i dróg do Boga, ile jest ludzi. Bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka.Wiel­kiej skały wiatr nie wzruszy; umysłu mędrca nie wzruszy ani czołobit­ność, ani obraza.Pamiętaj, że bogactwo polega nie na tym, żeby mieć tyle pieniędzy, ile się chce, tylko żeby mieć tyle pieniędzy, ile się potrzebuje.