O ile wspaniałomyślność ma być doskonała, musi zawierać pewną dozę lekkomyślności.


o-ile-wspaniałomyślność-być-doskonała-musi-zawierać-pewną-dozę-lekkomyślnoś
marie von ebner - eschenbachilewspaniałomyślnośćbyćdoskonałamusizawieraćpewnądozęlekkomyślnościo ileile wspaniałomyślnośćwspaniałomyślność mama byćbyć doskonałamusi zawieraćzawierać pewnąpewną dozędozę lekkomyślnościo ile wspaniałomyślnośćile wspaniałomyślność mawspaniałomyślność ma byćma być doskonałamusi zawierać pewnązawierać pewną dozępewną dozę lekkomyślnościo ile wspaniałomyślność maile wspaniałomyślność ma byćwspaniałomyślność ma być doskonałamusi zawierać pewną dozęzawierać pewną dozę lekkomyślnościo ile wspaniałomyślność ma byćile wspaniałomyślność ma być doskonałamusi zawierać pewną dozę lekkomyślności

Każda kobieta musi w swoim życiu wylać pewną ilość łez, zanim umrze, ale to coś, o co płacze musi być warte tych łez.Atak nie musi być pomysłowy, ale musi być niezwykle szybki.Starość jest pewną formą zła i dźwigamy nie tyle brzemię lat ile naszych czynów.Umieć żyć to: żyć lekko bez lekkomyślności; być wesołym bez swawoli; mieć odwagę bez brawury, zaufanie i radosną rezygnację.Istnieje pewna teoria, że jeśli pewna określona liczba osobników danego gatunku ewoluuje, to z czasem cały gatunek podlega ewolucji.Wiecie dlaczego ładna dziewczyna musi być o godzinie ósmej wieczorem w łóżku? Dlatego, że o jedenastej musi wrócić do domu.