O miłości można mówić bez końca.


o-miłoś-można-mówić-bez-końca
zbigniew herbertmiłościmożnamówićbezkońcao miłościmiłości możnamożna mówićmówić bezbez końcao miłości możnamiłości można mówićmożna mówić bezmówić bez końcao miłości można mówićmiłości można mówić bezmożna mówić bez końcao miłości można mówić bezmiłości można mówić bez końca

Niczego nie można do końca przemyśleć, wszystko można do końca przetrwać. -Karol Irzykowski
niczego-nie-można-do-końca-przemyść-wszystko-można-do-końca-przetrwać
Co początkiem jest miłości, To i do końca w niej gości. I tu­taj rodzi się pytanie, Cóż z miłością się stanie Gdy od łóżka się zaczyna, Ja­każ jej końca przyczyna?... -Irracja
co-początkiem-jest miłoś-to-i do końca-w niej-goś-i-­taj-rodzi ę-pytanie-cóż-z miłośą ę-stanie-gdy-od łóżka ę-zaczyna