O naśladowcy, trzodo niewolników!


o-naśladowcy-trzodo-niewolników
horacynaśladowcytrzodoniewolnikówo naśladowcytrzodo niewolników

Były czasy, że niewolników trzeba było legalnie kupować.Niczego nie można zbudować na niewolnictwie, chyba, że bunty niewolników.Imam się przedsięwzięcia, które dotychczas nie miało przykładu i nie będzie miało naśladowcy.Wol­ność to poz­by­cie się nie tyl­ko panów, ale również niewolników.Małżeństwo to wspólnota złożona z władcy, władczyni oraz dwóch niewolników, co czyni razem dwie osoby.Jeśli tyran powie, że trójkąt jest kołem, natychmiast zbierze się tłum dobrowolnych niewolników, którzy zażądają odpowiedniej zmiany w prawidłach geometrii.