O niektórych mówią, że myślą, a oni się tylko namyślają.


o-niektórych-mówią-że-myślą-a-oni-ę-tylko-namyślają
anonimniektórychmówiążemyśląonisiętylkonamyślająo niektórychniektórych mówiąże myśląoni sięsię tylkotylko namyślająo niektórych mówiąa oni sięoni się tylkosię tylko namyślająa oni się tylkooni się tylko namyślająa oni się tylko namyślają

Lu­bimy ludzi, którzy bez wa­hania mówią to, co myślą, pod wa­run­kiem, że myślą to sa­mo, co my. -Mark Twain
lu­bimy-ludzi-którzy-bez-wa­hania-mówią-to-co myślą-pod-wa­run­kiem-że myślą-to ­mo-co my