O nieznajomych rzeczach wspanialsze mniemanie.


o-nieznajomych-rzeczach-wspanialsze-mniemanie
andrzej maksymilian fredronieznajomychrzeczachwspanialszemniemanieo nieznajomychnieznajomych rzeczachrzeczach wspanialszewspanialsze mniemanieo nieznajomych rzeczachnieznajomych rzeczach wspanialszerzeczach wspanialsze mniemanieo nieznajomych rzeczach wspanialszenieznajomych rzeczach wspanialsze mniemanieo nieznajomych rzeczach wspanialsze mniemanie

O niez­na­jomych rzeczach wspa­nial­sze mniemanie.Sprzy­mie­rzeńców zys­ku­je się przez zas­po­kaja­nie cieka­wości nieznajomych.Co za nonsens opiewać tylko zawsze wiosenną miłość. Jesienne barwy są wspanialsze, różnorodniejsze, jesienne radości tysiąckroć potężniejsze, straszliwsze, piękniejsze.Bardziej mi żal tych, co myślą o rzeczach możliwych, słusznych i bliskich, mogących się zdarzyć niebawem, niż tych, którzy śnią o rzeczach niezwykłych i odległych. Ci ostatni, śniący o wielkości, albo są wariatami i wierzą w to, o czym marzą, i są szczęśliwi, albo są zwykłymi marzycielami, dla których urojenia są muzyką duszy, która ich [...]Mniemanie można obalić, uprzedzenia nigdy.Wdzięczność uzasadnia nasze lepsze mniemanie o sobie.