O pewnym księdzu mówiono, że śpiewa źle, ale z zamiłowaniem.


o-pewnym-księdzu-mówiono-że-śpiewa-ź-ale-z-zamiłowaniem
jan twardowskipewnymksiędzumówionożeśpiewaźlealezamiłowaniemo pewnympewnym księdzuksiędzu mówionoże śpiewaśpiewa źleale zz zamiłowaniemo pewnym księdzupewnym księdzu mówionoże śpiewa źleale z zamiłowaniemo pewnym księdzu mówiono

Mężczyzna, jak skowronek, śpiewa w blasku słońca. Kobieta, jak słowik, śpiewa w cieniu.Źle czy­ni człowiek, jeśli pop­rzes­ta­je na za­dowo­leniu z siebie i łat­wo przyj­mu­je pochwałę ludzką. Ale również źle czy­ni, jeśli boi się kry­tyki i nagany.Tylko słowik podobno nigdy nie zmienia swego śpiewu. Śpiewa jak automat. Pięknie, ale zawsze tak samo.Me ma szczęścia bez przyjaciół, ale przyjaciół można być pewnym dopiero w nieszczęściu,Człowiek, zgodnie ze swoją wewnętrzną naturą, jest stworzeniem, które nie tylko pracuje i myśli, ale także śpiewa, tańczy, modli się, opowiada historie i świętuje.Język ma ogromne znaczenie nie tylko dla pisarzy, ale dla całych narodów i państw. Wojny są w pewnym względzie błędami składni.