O! pierwsza miłość! tej wiernym obrazem jest zamienienie serc bez interesu; tej ideałem jest latanie razem w krainie, w której nie ma końca, kresu, potem się człowiek głupi staje płazem.


o-pierwsza-miłość-tej-wiernym-obrazem-jest-zamienienie-serc-bez-interesu-tej-ideałem-jest-latanie-razem-w-krainie-w-której-nie-końca-kresu
juliusz słowackipierwszamiłośćtejwiernymobrazemjestzamienieniesercbezinteresuideałemlatanierazemkrainiektórejniekońcakresupotemsięczłowiekgłupistajepłazempierwsza miłośćtej wiernymwiernym obrazemobrazem jestjest zamienieniezamienienie sercserc bezbez interesutej ideałemideałem jestjest latanielatanie razemrazem ww krainiew którejktórej nienie mama końcapotem sięsię człowiekczłowiek głupigłupi stajestaje płazemtej wiernym obrazemwiernym obrazem jestobrazem jest zamienieniejest zamienienie serczamienienie serc bezserc bez interesutej ideałem jestideałem jest lataniejest latanie razemlatanie razem wrazem w krainiew której niektórej nie manie ma końcapotem się człowieksię człowiek głupiczłowiek głupi stajegłupi staje płazem

Jest w ciele ludzkim zdolność wyrażania miłości, tej miłości, w której człowiek staje się darem.Nie ma kresu bez interesu.Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko, co następuje potem, jest tylko szukaniem tej utraconej miłości.Wszelkie stadne skupiska to azyl dla beztalenci, bez względu na to, czy są zwolennikami Sołowjowa, Kanta czy Marksa. Prawdy szukają tylko samotnicy; zrywają ze wszystkimi, którzy kochają ją niedostatecznie. Czy istnieje na świecie coś, co zasługiwałoby na wierność? Takich rzeczy jest bardzo mało. Ja uważam, że trzeba być wiernym nieśmiertelności, tej drugiej, silniejszej formie życia. Trzeba zachować wierność wobec nieśmiertelności, trzeba być wiernym Chrystusowi!Szkoła tak nieraz obrzydzi literaturę, że człowiek potem uważa za super odkrycie, kiedy sam dojdzie do tego, że w tej literaturze coś jest.Człowiek jest biedny i słaby, i nic zupełnie nie znaczy. Płynie się tygodniami i tygodniami człowiek się dręczy. Potem jest port i wszystko, czego człowiek pragnął, okazuje się po prostu śmieszne, okazuje się, że i bez tego można żyć doskonale. A potem znów się płynie.