O! pierwsza miłość! tej wiernym obrazem jest zamienienie serc bez interesu; tej ideałem jest latanie razem w krainie, w której nie ma końca, kresu, potem się człowiek głupi staje płazem.


o-pierwsza-miłość-tej-wiernym-obrazem-jest-zamienienie-serc-bez-interesu-tej-ideałem-jest-latanie-razem-w-krainie-w-której-nie-końca-kresu
juliusz słowackipierwszamiłośćtejwiernymobrazemjestzamienieniesercbezinteresuideałemlatanierazemkrainiektórejniekońcakresupotemsięczłowiekgłupistajepłazempierwsza miłośćtej wiernymwiernym obrazemobrazem jestjest zamienieniezamienienie sercserc bezbez interesutej ideałemideałem jestjest latanielatanie razemrazem ww krainiew którejktórej nienie mama końcapotem sięsię człowiekczłowiek głupigłupi stajestaje płazemtej wiernym obrazemwiernym obrazem jestobrazem jest zamienieniejest zamienienie serczamienienie serc bezserc bez interesutej ideałem jestideałem jest lataniejest latanie razemlatanie razem wrazem w krainiew której niektórej nie manie ma końcapotem się człowieksię człowiek głupiczłowiek głupi stajegłupi staje płazem

Jest w ciele ludzkim zdolność wyrażania miłości, tej miłości, w której człowiek staje się darem. -Jan Paweł II
jest-w-ciele-ludzkim-zdolność-wyrażania-miłoś-tej-miłoś-w-której-człowiek-staje-ę-darem
Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko, co następuje potem, jest tylko szukaniem tej utraconej miłości. -Marek Hłasko
wielka-miłość-zdarza-ę-w-życiu-tylko-raz-wszystko-co-następuje-potem-jest-tylko-szukaniem-tej-utraconej-miłoś
Szkoła tak nieraz obrzydzi literaturę, że człowiek potem uważa za super odkrycie, kiedy sam dojdzie do tego, że w tej literaturze coś jest. -Janina Wieczerska - Zabłocka
szkoła-tak-nieraz-obrzydzi-literaturę-że-człowiek-potem-uważa-za-super-odkrycie-kiedy-sam-dojdzie-do-tego-że-w-tej-literaturze-coś-jest