O seksie: Sprawy seksu to bzdury - rzekł szpetnemu ponury.


o-seksie-sprawy-seksu-to-bzdury-rzekł-szpetnemu-ponury
lech konopińskiseksiesprawyseksutobzduryrzekłszpetnemuponuryo seksiesprawy seksubzduryrzekłrzekł szpetnemuszpetnemu ponuryseksu to bzduryrzekł szpetnemurzekł szpetnemu ponurysprawy seksu to bzduryseksu to bzduryrzekł szpetnemu ponurysprawy seksu to bzdury

Nigdy nie mogłam pogodzić się z kreowaniem mnie na symbol seksu. Z seksu uczyniono przedmiot. Nienawidzę myśli, że mam być przedmiotem.Me­men­to mo­ri – rzekł żywy. Car­pe diem – rzekł zmarły.Oto postęp prawdziwy: od seksu bez dzieci do dzieci bez seksu.To nie sprawy niepokoją ludzi, lecz poglądy na te sprawy.Wartość walki tkwi nie w szansach zwycięstwa sprawy, w imię której się ją podjęło, ale w wartości tej sprawy.Przeciętny Brytyjczyk lubi seks, lecz woli myśleć o seksie, niż go uprawiać.