O serce mojej matki, nie świadcz przeciwko mnie.


o-serce-mojej-matki-nie-świadcz-przeciwko-mnie
jan Śpiewaksercemojejmatkinieświadczprzeciwkomnieo serceserce mojejmojej matkinie świadczświadcz przeciwkoprzeciwko mnieo serce mojejserce mojej matkinie świadcz przeciwkoświadcz przeciwko mnieo serce mojej matkinie świadcz przeciwko mnie

Serce matki i kwiaty zawsze uwielbiam. -Antoni Regulski
serce-matki-i-kwiaty-zawsze-uwielbiam
Nigdy nie pozwoliłem mojej szkole stanąć na drodze mojej edukacji -Mark Twain
nigdy-nie-pozwoliłem-mojej-szkole-stanąć-na-drodze-mojej-edukacji
Serce matki to przepaść, na której dnie zawsze się znajdzie przebaczenie. -Honore de Balzac
serce-matki-to-przepaść-na-której-dnie-zawsze-ę-znajdzie-przebaczenie
Chór aniołów śpiewał z nieb czeluści, Rozjarzyło się niebo ogromnie. Ojca spytał: Czemuś mnie opuścił? A do Matki wyrzekł: Nie płacz po mnie. -Anna Achmatowa
chór-aniołów-śpiewał-z-nieb-czeluś-rozjarzyło-ę-niebo-ogromnie-ojca-spytał-czemuś-mnie-opuśł-a-do-matki-wyrzekł-nie-płacz-po-mnie
I ty, Brutusie, przeciwko mnie?! -Anonim
i-ty-brutusie-przeciwko-mnie