O tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość. Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem.


o-tyle-stajesz-ę-z-dnia-na-dzień-piękniejszy-o-ile-wzrasta-w-tobie-miłość-bo-miłość-jest-ozdobą-duszy-jest-jej-pięknem
augustyn Śwtylestajeszsiędnianadzieńpiękniejszyilewzrastatobiemiłośćbomiłośćjestozdobąduszyjejpięknemo tyletyle stajeszstajesz sięz dniadnia nana dzieńdzień piękniejszyo ileile wzrastawzrasta ww tobietobie miłośćbo miłośćmiłość jestjest ozdobąozdobą duszyjest jejjej pięknemo tyle stajesztyle stajesz sięstajesz się zsię z dniaz dnia nadnia na dzieńna dzień piękniejszyo ile wzrastaile wzrasta wwzrasta w tobiew tobie miłośćbo miłość jestmiłość jest ozdobąjest ozdobą duszyjest jej pięknemo tyle stajesz siętyle stajesz się zstajesz się z dniasię z dnia naz dnia na dzieńdnia na dzień piękniejszyo ile wzrasta wile wzrasta w tobiewzrasta w tobie miłośćbo miłość jest ozdobąmiłość jest ozdobą duszyo tyle stajesz się ztyle stajesz się z dniastajesz się z dnia nasię z dnia na dzieńz dnia na dzień piękniejszyo ile wzrasta w tobieile wzrasta w tobie miłośćbo miłość jest ozdobą duszy

O ty­le sta­jesz się z dnia na dzień piękniej­szy, o ile wzras­ta w to­bie miłość. Bo miłość jest oz­dobą duszy, jest jej pięknem.Miłość jest tyle warta, ile kosztuje.Miłość nie tyle jest uczuciem, ile służbą.Dobro nowego dobra nie rodzące jest złem najgorszym, głupstwo nie tyle zaszkodzi, nienawiść nie tyle pognębi, ile rozum, gdy się zużyje na bezplenne prace, miłość - gdy się w samolubne uczucie roztrwoni.O ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy.Miłość jest jak narkotyk. Na początku odczuwasz euforię, poddajesz się całkowicie nowemu uczuciu. A następnego dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jednak poczułeś już jej smak i wierzysz, że będziesz mógł nad nią panować. Myślisz o ukochanej osobie przez dwie minuty, a zapominasz o niej na trzy godziny. Ale z wolna przyzwyczajasz się do niej i stajesz się całkowicie zależny. Wtedy myślisz o niej przez trzy godziny, a zapominasz na dwie minuty. Gdy nie ma jej w pobliżu - czujesz to samo co narkomani, kiedy nie mogą zdobyć narkotyku. Oni kradną i poniżają się, by za wszelką cenę dostać to, czego tak bardzo im brak. A ty jesteś gotów na wszystko, by zdobyć miłość.