O wiele łatwiej jest pisać powieści, niż nowele lub opowiadania.


o-wiele-łatwiej-jest-pisać-powieś-ż-nowele-lub-opowiadania
henri rene albert guy de maupassantwielełatwiejjestpisaćpowieściniżnowelelubopowiadaniao wielewiele łatwiejłatwiej jestjest pisaćpisać powieściniż nowelenowele lublub opowiadaniao wiele łatwiejwiele łatwiej jestłatwiej jest pisaćjest pisać powieściniż nowele lubnowele lub opowiadaniao wiele łatwiej jestwiele łatwiej jest pisaćłatwiej jest pisać powieściniż nowele lub opowiadaniao wiele łatwiej jest pisaćwiele łatwiej jest pisać powieści

Miłość łatwiej znosi nieobecność lub śmierć niż zwątpienie lub zdradę.O wiele łatwiej jest zjednoczyć Europę niż na nowo wprowadzić zgodę między dwie skłócone kobiety.Być bohaterem przez minutę, godzinę jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie.Ludzie, którzy pisać nie potrafią, piszą zbyt wiele o tych, którzy pisać powinni.Nieszczęsna natura ludzka sprawia, iż rzadko się zdarza, by wielcy ludzie byli umiarkowani; że zaś zawsze łatwiej jest folgować swej sile niż ją powstrzymywać, zatem wśród ludzi niepospolitych łatwiej - być może - znalazłoby się nadzwyczaj cnotliwych niż nadzwyczaj roztropnych.Głód podczas wojny daje się łatwiej znieść niż podczas pokoju. Łatwiej znieść i łatwiej wytłumaczyć.