Ob­dziela­nie się Wy­pełnione miłością Uszanowanie Krys­ty­na Sz. 25.12.2014r.


ob­dziela­nie-ę-wy­pełnione-miłośą-uszanowanie-krys­ty­na-sz-25122014r
krystaob­dziela­niesięwy­pełnionemiłościąuszanowaniekrys­ty­nasz25122014rob­dziela­nie sięsię wy­pełnionewy­pełnione miłościąmiłością uszanowanieuszanowanie krys­ty­nakrys­ty­na szob­dziela­nie się wy­pełnionesię wy­pełnione miłościąwy­pełnione miłością uszanowaniemiłością uszanowanie krys­ty­nauszanowanie krys­ty­na szob­dziela­nie się wy­pełnione miłościąsię wy­pełnione miłością uszanowaniewy­pełnione miłością uszanowanie krys­ty­namiłością uszanowanie krys­ty­na szob­dziela­nie się wy­pełnione miłością uszanowaniesię wy­pełnione miłością uszanowanie krys­ty­nawy­pełnione miłością uszanowanie krys­ty­na sz

Uf­ne spojrzenie, po­wieki zam­knęły się. Myśla­mi w niebie. Krys­ty­na Sz. 18.06.2014r.Ser­ca prze­pełnione miłością nig­dy da­leko od siebie nie odejdą.Nad łąką kłębi Złoto z czer­wienią aż lśni Rozpływa się mgła Krys­ty­na Sz. 21.07.2014r.Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele...Nie dos­trze­ga wad Miłość bezwarunkowa Za­lety na tron Krys­ty­na Sz. 04.06.2014r Kalendarzowe La­to pachnie jesienią Ma­lino­wy sad Krys­ty­na Sz. 21.08.2014r.