Ob­fi­tość budzi przesyt.


ob­fi­tość-budzi-przesyt
tytus liwiuszob­fi­tośćbudziprzesytob­fi­tość budzibudzi przesytob­fi­tość budzi przesyt

Obfitość budzi przesyt.Nie korzys­ta z budzi­ka. Budzi go głos sumienia.Przesyt rodzi niedosyt.Miłość jest jak miód, więc zbytek powoduje przesyt.