Ob­fi­tość budzi przesyt.


ob­fi­tość-budzi-przesyt
tytus liwiuszob­fi­tośćbudziprzesytob­fi­tość budzibudzi przesytob­fi­tość budzi przesyt

rzeczy­wis­tość-budzi-nas-ze snu-z nową-nadzieją-~pa­weł-rychlica 
ludzkość-budzi-w nas-wy­nalaz­kość-świat-budzi-w nas-za­fas­cy­nowa­nie-a wszechświat-budzi-w nas-cieka­wość~pa­weł-rychlica 
Nie korzys­ta z budzi­ka. Budzi go głos sumienia. -Jan Czarny
nie-korzys­-z budzi­ka-budzi go głos-sumienia
Miłość jest jak miód, więc zbytek powoduje przesyt. -Bolesław Prus
miłość-jest-jak-miód-więc-zbytek-powoduje-przesyt