Ob­serwuj, słuchaj, rzad­ko osądzaj i nie chciej za dużo.


ob­serwuj-słuchaj-rzad­ko-osądzaj-i nie chciej-za żo
platonob­serwujsłuchajrzad­koosądzaji nie chciejza dużorzad­ko osądzajosądzaj i nie chcieji nie chciej za dużorzad­ko osądzaj i nie chciejosądzaj i nie chciej za dużorzad­ko osądzaj i nie chciej za dużo

Obserwuj, słuchaj, rzadko osądzaj i nie chciej za dużo. -Platon
obserwuj-słuchaj-rzadko-osądzaj-i-nie-chciej-za-żo
Słuchaj, Je­zu, słuchaj, Ryf­ka, sie Juden, za ko­ronę cier­niową, za te włosy rude, za to, żeście nadzy, za to, żeśmy winni, obo­jeście um­rzeć powinni. -Władysław Broniewski
słuchaj-je­zu-słuchaj-ryf­ka-sie-juden-za-ko­ronę-cier­niową-za te włosy-rude-za-to-żeście-nadzy-za to-żeśmy-winni-obo­ście
Rząd nie roz­wiązu­je prob­lemów, rząd je tworzy. -Milton Friedman
rząd-nie roz­wiązu­-prob­lemów-rząd- tworzy