Oba­lać pra­wa us­ta­nawiając no­we - oto dowód siły.


oba­ć-pra­wa-us­­nawiając-no­we- oto-dowód-ły
kung-sun jangoba­laćpra­waus­ta­nawiającno­we otodowódsiłyoba­lać pra­wapra­wa us­ta­nawiającus­ta­nawiając no­we oto dowóddowód siłyoba­lać pra­wa us­ta­nawiającpra­wa us­ta­nawiając no­we oto dowód siłyoba­lać pra­wa us­ta­nawiając no­we

Rozmawiano o istnieniu Boga. Powiedziałem:
rozmawiano-o-istnieniu-boga-powiedziałem-oto-dowód-w-dwóch-słowach-skoro-istnieje-skutek-istnieje-i-przyczyna
Oba­wa przed pow­ro­tem do przeszłości, a za­razem oba­wa stra­ty te­go co się budowało... -MarzycielS
oba­wa-przed-pow­ro­tem-do przeszłoś-a za­razem-oba­wa-stra­ty-te­go-co ę-budowało
Pra­ca bo­gaci każde­go, le­nis­two ok­ra­da wszys­tkich. Oto pod­sta­wowa między ni­mi różnica. -Władysław Grzeszczyk
pra­ca-bo­gaci-każde­go-­nis­two-ok­ra­da-wszys­tkich-oto pod­sta­wowa-między-­mi-różnica
Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!???  -karaczan19
naj­pierw-pra­wa-człowieka-te­raz pra­wa-zwierząt-po­tem pra­wa-roślin-później-pra­wa-mik­robów-czy-oni-kiedyŚ-skoŃczĄ