Oba­wa i strach słabe to więzy miłości.


oba­wa-i strach-słabe-to więzy-miłoś
tacytoba­wai strachsłabeto więzymiłościoba­wa i strachi strach słabesłabe to więzyto więzy miłościoba­wa i strach słabei strach słabe to więzysłabe to więzy miłościoba­wa i strach słabe to więzyi strach słabe to więzy miłościoba­wa i strach słabe to więzy miłości

Strach jest pułapką w naszym życiu, Nie na­leży stać się więźniem tak słabe­go odczucia. W imię naszych prag­nień trze­ba walczyć. -Angel Des Penseurs
strach-jest pułapką-w naszym-życiu-nie-na­ży-stać ę-więźniem-tak-słabe­go-odczucia-w-imię-naszych-prag­nień-trze­ba-walczyć
Oba­wa przed pow­ro­tem do przeszłości, a za­razem oba­wa stra­ty te­go co się budowało... -MarzycielS
oba­wa-przed-pow­ro­tem-do przeszłoś-a za­razem-oba­wa-stra­ty-te­go-co ę-budowało
Nie, ser­ce me nie jest tak zep­su­te! Słabe, dość słabe! A czyż to nie zepsucie?  -Johann Wolfgang Goethe
nie-ser­-me nie jest tak-zep­su­te-słabe-dość-słabe-a czyż-to nie zepsucie 
tyl­ko czas wyz­wo­lić może nas tyl­ko czas... z si­deł miłości zaplątując w jej no­we jakże silne więzy. -thrillofit
tyl­ko-czas-wyz­wo­lić-może-nas-tyl­ko-czas-z-­deł-miłoś-zaplątując-w jej-no­we-jakże-silne-więzy