Oba­wa przed pow­ro­tem do przeszłości, a za­razem oba­wa stra­ty te­go co się budowało...


oba­wa-przed-pow­ro­tem-do przeszłoś-a za­razem-oba­wa-stra­ty-te­go-co ę-budowało
marzycielsoba­waprzedpow­ro­temdo przeszłościa za­razemoba­wastra­tyte­goco siębudowałooba­wa przedprzed pow­ro­tempow­ro­tem do przeszłościa za­razem oba­waoba­wa stra­tystra­ty te­gote­go co sięco się budowałooba­wa przed pow­ro­temprzed pow­ro­tem do przeszłościa za­razem oba­wa stra­tyoba­wa stra­ty te­gostra­ty te­go co sięte­go co się budowałooba­wa przed pow­ro­tem do przeszłościa za­razem oba­wa stra­ty te­gooba­wa stra­ty te­go co sięstra­ty te­go co się budowałoa za­razem oba­wa stra­ty te­go co sięoba­wa stra­ty te­go co się budowało

Za­pom­nij o przeszłości, prze­cież wiesz, że już nig­dy nie za­da ciosu. Oba­wiaj się przyszłości i ludzi, których do niej zaprosisz. -respirer
za­pom­nij-o przeszłoś-prze­cież-wiesz-że już-nig­dy-nie za­da-ciosu-oba­wiaj ę-przyszłoś-i ludzi-których-do niej-zaprosisz
Cza­sem ce­lowo zagłusza­my głos ser­ca w oba­wie przed niepowodzeniem... -Papużka
cza­sem-­lowo-zagłusza­my-głos-ser­ca-w oba­wie-przed-niepowodzeniem
Pesymista to ktoś, kto postawiony przed wyborem z dwojga złego - wybiera oba. -Oscar Wilde
pesymista-to-ktoś-kto-postawiony-przed-wyborem-z-dwojga-złego-wybiera-oba
bu­dowa związku tyl­ko w oba­wie przed sa­mot­nością jest  jak le­pienie bałwa­na wczesną wiosną... długo się nie na­cie­szysz ... -aura69
bu­dowa-związku-tyl­ko-w oba­wie-przed-­­nośą-jest -jak-­pienie-bałwa­na-wczesną-wiosną-długo ę-nie na­cie­szysz