Obawa przed śmiesznością jest przyczyną naszego największego tchórzostwa.


obawa-przed-śmiesznośą-jest-przyczyną-naszego-największego-tchórzostwa
andre gideobawaprzedśmiesznościąjestprzyczynąnaszegonajwiększegotchórzostwaobawa przedprzed śmiesznościąśmiesznością jestjest przyczynąprzyczyną naszegonaszego największegonajwiększego tchórzostwaobawa przed śmiesznościąprzed śmiesznością jestśmiesznością jest przyczynąjest przyczyną naszegoprzyczyną naszego największegonaszego największego tchórzostwaobawa przed śmiesznością jestprzed śmiesznością jest przyczynąśmiesznością jest przyczyną naszegojest przyczyną naszego największegoprzyczyną naszego największego tchórzostwaobawa przed śmiesznością jest przyczynąprzed śmiesznością jest przyczyną naszegośmiesznością jest przyczyną naszego największegojest przyczyną naszego największego tchórzostwa

Co to jest wierność kobiety? Jest to obawa przed utratą zdobytej pozycji.Przyczyną niesmaku naszego i niezadowolenia ze świata nie są ludzie, tylko my sami.Pragnienie śmierci i obawa przed życie mnie jest bynajmniej rzeczą godną - największą chwałą jest natomiast stawić czoło grożącym nieszczęściom.Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna.Przyczyna, która nie działa, nie jest w ogóle przyczyną.Bądź sobą i nie bój się porażki. Obawa przed porażką zwykle ją wywołuje. Zaufaj ludziom, którzy cię otaczają. A jeśli już raz się pomylisz, nigdy tej pomyłki nie powtórzysz.