Obawiać się należy nie tych, którzy walczą, lecz tych, co unikają walki


obawiać-ę-należy-nie-tych-którzy-walczą-lecz-tych-co-unikają-walki
marie von ebner-eschenbachobawiaćsięnależynietychktórzywalcząleczcounikająwalkiobawiać sięsię należynależy nienie tychktórzy walcząlecz tychco unikająunikają walkiobawiać się należysię należy nienależy nie tychco unikają walkiobawiać się należy niesię należy nie tychobawiać się należy nie tych

Bóg wysłuchuje tych, którzy błagają o łaskę zapomnienia dla nienawiści, lecz głuchy jest na głos tych, którzy pragną uciec przed miłością. . .Obdziela się tylko tych, którzy tego nie potrzebują, a nigdy tych, którzy są w potrzebie. lVlmężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.Poczucie zobowiązania u kogoś jest o wiele mniejsze u tych, którzy doświadczają dobrodziejstwa, niż u tych, którzy je wyświadczają.Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić.Zawsze lubimy tych, którzy nas podziwiają, lecz nie zawsze lubimy tych, których my podziwiamy.