Obdziela się tylko tych, którzy tego nie potrzebują, a nigdy tych, którzy są w potrzebie. lVl


obdziela-ę-tylko-tych-którzy-tego-nie-potrzebują-a-nigdy-tych-którzy-są-w-potrzebie-lvl
baltazar gracian y moralesobdzielasiętylkotychktórzytegoniepotrzebująnigdypotrzebielvlobdziela sięsię tylkotylko tychktórzy tegotego nienie potrzebująnigdy tychktórzy sąw potrzebieobdziela się tylkosię tylko tychktórzy tego nietego nie potrzebująa nigdy tychktórzy są wsą w potrzebieobdziela się tylko tychktórzy tego nie potrzebująktórzy są w potrzebie

Spotykam trzy rodzaje ludzi: tych, którzy mnie potrzebują; tych, których ja potrzebuję i przyjaciół, z którymi lubię przebywać. -Ewa Lewandowska
spotykam-trzy-rodzaje-ludzi-tych-którzy-mnie-potrzebują-tych-których-ja-potrzebuję-i-przyjaciół-z-którymi-lubię-przebywać
Władcy lubią tylko tych, którzy są im przydatni i tylko tak długo, dopóki ich potrzebują. -Napoleon Bonaparte
władcy-lubią-tylko-tych-którzy-są-im-przydatni-i-tylko-tak-długo-dopóki-ich-potrzebują
mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich. -thrillofit
mężczyź-dzielą ę-na trzy-grupy-tych-którzy-mają-już-ko­biety-i tych-którzy-ko­biet-nie chcą-mieć-no-i trze­cia-gru­pa-wiado­mo
Poczucie zobowiązania u kogoś jest o wiele mniejsze u tych, którzy doświadczają dobrodziejstwa, niż u tych, którzy je wyświadczają. -William Somerset Maugham
poczucie-zobowiązania-u-kogoś-jest-o-wiele-mniejsze-u-tych-którzy-doświadczają-dobrodziejstwa-ż-u-tych-którzy-wyświadczają
Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić. -Anonim
więcej-jest-tych-którzy-chodzą-do-kościoła-ż-tych-którzy-chcą-do-niego-chodzić
Hollywood jest zamieszkałe przez dwie kategorie ludzi - tych, którzy utrzymują prywatne baseny kąpielowe i tych, którzy nie mogą utrzymać głowy nad wodą. -Rene Clair
hollywood-jest-zamieszkałe-przez-dwie-kategorie-ludzi-tych-którzy-utrzymują-prywatne-baseny-kąpielowe-i-tych-którzy-nie-mogą-utrzymać-głowy