Obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ludzkość znalazła się na rozdrożu. Jedna droga wiedzie ku rozpaczy i beznadziei. Druga ku zagładzie. Módlmy się o właściwy wybór.


obecnie-bardziej-ż-kiedykolwiek-wcześniej-ludzkość-znalazła-ę-na-rozdrożu-jedna-droga-wiedzie-ku-rozpaczy-i-beznadziei-druga-ku-zagładzie
woody allenobecniebardziejniżkiedykolwiekwcześniejludzkośćznalazłasięnarozdrożujednadrogawiedziekurozpaczybeznadzieidrugazagładziemódlmywłaściwywybórobecnie bardziejbardziej niżniż kiedykolwiekkiedykolwiek wcześniejwcześniej ludzkośćludzkość znalazłaznalazła sięsię nana rozdrożujedna drogadroga wiedziewiedzie kuku rozpaczyrozpaczy ii beznadzieidruga kuku zagładziemódlmy sięo właściwywłaściwy wybórobecnie bardziej niżbardziej niż kiedykolwiekniż kiedykolwiek wcześniejkiedykolwiek wcześniej ludzkośćwcześniej ludzkość znalazłaludzkość znalazła sięznalazła się nasię na rozdrożujedna droga wiedziedroga wiedzie kuwiedzie ku rozpaczyku rozpaczy irozpaczy i beznadzieidruga ku zagładziemódlmy się osię o właściwyo właściwy wybór

Wyraźniej niż kiedykolwiek dotąd w swych dziejach ludzkość stoi dziś na rozdrożu. Jedna droga prowadzi w rozpacz i skrajną beznadziejność, druga w totalne unicestwienie. Módlmy się o mądrość właściwego wyboru.Współczesny laicki świat potrzebuje prawdopodobnie świętości bardziej niż kiedykolwiek dotychczas, lecz podejrzewam, mniej niż kiedykolwiek potrzebuje hagiografii.Nie­chaj ludzkość się oc­knie, gdyż zmie­rza ku zagładzie.Są dwa sposoby osiągnięcia : chcieć i mieć wszystko, czego się zapragnie. No i drugie: nie chcieć niczego, bo wtedy można nie mieć niczego. Pierwsza droga jest nierealna, bo nawet najpotężniejszy władca na ziemi wcześniej czy później zapragnie czegoś, co przekracza jego najpotężniejsze nawet możliwości. Jedynie druga droga nadaje się do praktykowania: nie chcieć i nie mieć. Tylko że bardzo trudno nauczyć się ograniczenia potrzeb aż do zera. Ale to jedyna osiągalna droga do szczęścia.Im bardziej stromą pójdziesz drogą, rym wcześniej osiągniesz szczyt.Smucę się bardziej ze względu na nasz naród i ludzkość, niż na nas samych.