Obecnie nie można wierzyć temu, co piszą gazety. Nawet prawda, gdy się do nich dostanie, wydaje się podejrzana.


obecnie-nie-można-wierzyć-temu-co-piszą-gazety-nawet-prawda-gdy-ę-do-nich-dostanie-wydaje-ę-podejrzana
thomas jeffersonobecnieniemożnawierzyćtemucopiszągazetynawetprawdagdysiędonichdostaniewydajepodejrzanaobecnie nienie możnamożna wierzyćwierzyć temuco pisząpiszą gazetynawet prawdagdy sięsię dodo nichnich dostaniewydaje sięsię podejrzanaobecnie nie możnanie można wierzyćmożna wierzyć temuco piszą gazetygdy się dosię do nichdo nich dostaniewydaje się podejrzanaobecnie nie można wierzyćnie można wierzyć temugdy się do nichsię do nich dostanieobecnie nie można wierzyć temugdy się do nich dostanie

Obec­nie nie można wie­rzyć te­mu, co piszą ga­zety. Na­wet praw­da, gdy się do nich dos­ta­nie, wy­daje się podejrzana. -Thomas Jefferson
obec­nie-nie można-wie­rzyć-te­mu-co piszą-ga­zety-na­wet praw­da-gdy ę-do nich-­­nie-wy­daje ę-podejrzana
Żenić się należy w każdym wypadku. Jeśli ktoś dostanie dobrą żonę, będzie szczęśliwy, gdy dostanie złą, może się stać filozofem. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
Żenić-ę-należy-w-każdym-wypadku-jeśli-ktoś-dostanie-dobrą-żonę-będzie-szczęśliwy-gdy-dostanie-złą-może-ę-stać-filozofem
Należy wierzyć jedynie temu, cośmy doskonale poznali i w co nie można wątpić. -Kartezjusz
należy-wierzyć-jedynie-temu-cośmy-doskonale-poznali-i-w-co-nie-można-wątpić
Z miłością dzieje się obecnie jak z duchami - odkąd przestano w wierzyć, nikomu się już nie ukazują. -Anonim
z-miłośą-dzieje-ę-obecnie-jak-z-duchami-odkąd-przestano-w-wierzyć-nikomu-ę-już-nie-ukazują
Z miłością dzieje się obecnie jak z duchami - odkąd przestano w nie wierzyć, nikomu się już nie pokazują. -Magdalena Samozwaniec
z-miłośą-dzieje-ę-obecnie-jak-z-duchami-odkąd-przestano-w-nie-wierzyć-nikomu-ę-już-nie-pokazują