Obejść się bez szczęścia, to sztuka. Sztuka znana: nazywa się


obejść-ę-bez-szczęścia-to-sztuka-sztuka-znana-nazywa-ę-mądrość
henryk elzenbergobejśćsiębezszczęściatosztukasztukaznananazywamądrośćobejść sięsię bezbez szczęściasztuka znananazywa sięmądrośćobejść się bezsię bez szczęścianazywa sięobejść się bez szczęścia

Na szczytach metafizycznych pokusa nazywa się: SZTUKĄ.Urodzić się psycho­patą to nie sztuka. Sztuką nau­czyć kochać.Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes.Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza.Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia.Kto mniema, iż zdoła obejść się bez całego świata, myli się bardzo; ale kto mniema, że świat nie może obejść się bez niego, myli się jeszcze bardziej.