Obelgi są racjami tych, którzy nie mają racji.


obelgi-są-racjami-tych-którzy-nie-mają-racji
anonimobelgiracjamitychktórzyniemająracjiobelgi sąsą racjamiracjami tychktórzy nienie mająmają racjiobelgi są racjamisą racjami tychktórzy nie mająnie mają racjiobelgi są racjami tychktórzy nie mają racji

Najłatwiej wyprowadzić z równowagi tych, którzy czują, że nie mają racji.Ludzie, którzy mają dużo czasu spędzają go najchętniej u tych, którzy go nie mają.mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.Kontrowersiści* bronią panującej religii z tej tylko racji, że jest panująca; zwalczają tych, którzy ją atakują, z tej tylko racji, że ją atakują.Zwykłem mawiać: Obel­gi - to ar­gu­men­ty tych, którzy nie mają argumentów.