Obfitość budzi przesyt.


obfitość-budzi-przesyt
tytus liwiuszobfitośćbudziprzesytobfitość budzibudzi przesytobfitość budzi przesyt

Ob­fi­tość budzi przesyt.Demokracja stara się realizować ideał mas: Darmową Obfitość Tandety. Obfitość Tandety już mamy - ale Darmowość pozostaje iluzją.Nie korzys­ta z budzi­ka. Budzi go głos sumienia.Obfitość czyni mnie biedakiem.Przesyt rodzi niedosyt.