Objawiać sztukę, ukrywać artystę - oto cel sztuki.


objawiać-sztukę-ukrywać-artystę-oto-cel-sztuki
oscar wildeobjawiaćsztukęukrywaćartystęotocelsztukiobjawiać sztukęukrywać artystęartystęotooto celcel sztukiukrywać artystęoto celoto cel sztukioto cel sztuki

Sztukę poetycką zdobywa się ciągłym czytaniem poetów. Do sztuki malarskiej dochodzi się ciągłym rysowaniem i malowaniem.Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach - oto jest cel walki z samym sobą.Od­na­leźć stałość w od­czu­wanych sprzecznościach - oto jest cel wal­ki z sa­mym sobą.Jestem wrogiem baletu, który uważam za fałszywą i niedorzeczną sztukę - właściwie już nie sztukę.Filmy mówione? Możecie napisać, że ich nie cierpię. One zniweczą najstarszą sztukę świata, sztukę pantomimy. One unicestwią wielkie piękno milczenia.Dos­ko­nałość ja­ko cel, ja­ko wzór, ja­ko opar­cie w wal­ce życiowej, wzniosłość, ja­ko dowód bos­kiego pochodze­nia – oto całe chrześci­jaństwo w streszczeniu.