Obmowa porusza się na kołach i wszyscy, mniej lub więcej smarują je, podczas gdy się toczy.


obmowa-porusza-ę-na-kołach-i-wszyscy-mniej-lub-więcej-smarują-podczas-gdy-ę-toczy
quidoobmowaporuszasięnakołachwszyscymniejlubwięcejsmarująpodczasgdytoczyobmowa poruszaporusza sięsię nana kołachkołach ii wszyscymniej lublub więcejwięcej smarująsmarują jepodczas gdygdy sięsię toczyobmowa porusza sięporusza się nasię na kołachna kołach ikołach i wszyscymniej lub więcejlub więcej smarująwięcej smarują jepodczas gdy sięgdy się toczyobmowa porusza się naporusza się na kołachsię na kołach ina kołach i wszyscymniej lub więcej smarująlub więcej smarują jepodczas gdy się toczyobmowa porusza się na kołachporusza się na kołach isię na kołach i wszyscymniej lub więcej smarują je

Wszyscy mężczyźni przechodzą przez życie jak aktorzy na scenie, mniej lub więcej ucharakteryzowani przez reżyserię społeczną. -Aleksander Świętochowski
wszyscy-mężczyź-przechodzą-przez-życie-jak-aktorzy-na-scenie-mniej-lub-więcej-ucharakteryzowani-przez-reżyserię-społeczną
Wszyscy ludzie przechodzą przez życie jak aktorzy na scenie, mniej lub więcej ucharakteryzowani przez reżyserię społeczną. -Aleksander Świętochowski
wszyscy-ludzie-przechodzą-przez-życie-jak-aktorzy-na-scenie-mniej-lub-więcej-ucharakteryzowani-przez-reżyserię-społeczną
Nasi przyjaciele są tylko mniej lub więcej doskonałym upostaciowieniem naszych myśli. -Katherine Mansfield
nasi-przyjaciele-są-tylko-mniej-lub-więcej-doskonałym-upostaciowieniem-naszych-myśli
Nasi przyjaciele są tylko mniej lub więcej doskonałym upostaciowaniem naszych myśli. -Katherine Mansfield
nasi-przyjaciele-są-tylko-mniej-lub-więcej-doskonałym-upostaciowaniem-naszych-myśli
Rzecz prosta, że prawdziwa miłość jest czymś wyjątkowym, zdarza się mniej więcej dwa albo trzy razy na wiek. Poza tym jest próżność lub nuda. -Albert Camus
rzecz-prosta-że-prawdziwa-miłość-jest-czymś-wyjątkowym-zdarza-ę-mniej-więcej-dwa-albo-trzy-razy-na-wiek-poza-tym-jest-próżność-lub-nuda