Obmowa porusza się na kołach i wszyscy, mniej lub więcej smarują je, podczas gdy się toczy.


obmowa-porusza-ę-na-kołach-i-wszyscy-mniej-lub-więcej-smarują-podczas-gdy-ę-toczy
quidoobmowaporuszasięnakołachwszyscymniejlubwięcejsmarująpodczasgdytoczyobmowa poruszaporusza sięsię nana kołachkołach ii wszyscymniej lublub więcejwięcej smarująsmarują jepodczas gdygdy sięsię toczyobmowa porusza sięporusza się nasię na kołachna kołach ikołach i wszyscymniej lub więcejlub więcej smarująwięcej smarują jepodczas gdy sięgdy się toczyobmowa porusza się naporusza się na kołachsię na kołach ina kołach i wszyscymniej lub więcej smarująlub więcej smarują jepodczas gdy się toczyobmowa porusza się na kołachporusza się na kołach isię na kołach i wszyscymniej lub więcej smarują je

Wszyscy mężczyźni przechodzą przez życie jak aktorzy na scenie, mniej lub więcej ucharakteryzowani przez reżyserię społeczną.Wszyscy ludzie przechodzą przez życie jak aktorzy na scenie, mniej lub więcej ucharakteryzowani przez reżyserię społeczną.Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jestem tylko chłopcem bawiącym się na morskim brzegu, pochylającym się i znajdującym piękniejszą muszelkę lub kamień gładszy niż inne, podczas gdy wielki ocean prawdy jest ciągle zakryty przede mną.Nasi przyjaciele są tylko mniej lub więcej doskonałym upostaciowieniem naszych myśli.Nasi przyjaciele są tylko mniej lub więcej doskonałym upostaciowaniem naszych myśli.Rzecz prosta, że prawdziwa miłość jest czymś wyjątkowym, zdarza się mniej więcej dwa albo trzy razy na wiek. Poza tym jest próżność lub nuda.