Obojętność jest najłagodniejszą formą nietolerancji.


obojętność-jest-najłagodniejszą-formą-nietolerancji
anonimobojętnośćjestnajłagodniejsząformąnietolerancjiobojętność jestjest najłagodniejsząnajłagodniejszą formąformą nietolerancjiobojętność jest najłagodniejsząjest najłagodniejszą formąnajłagodniejszą formą nietolerancjiobojętność jest najłagodniejszą formąjest najłagodniejszą formą nietolerancjiobojętność jest najłagodniejszą formą nietolerancji

Obojętność jest najłagod­niej­szą formą nietolerancji.Najczęściej spotykaną formą komunikowania się małżonków jest obojętność.Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.Naj­mocniej­szą formą po­gar­dy dla dru­giego człowieka po­zos­ta­je niez­mien­nie tyl­ko na pozór tak na prawdę neut­ralna obojętność . in­sp nie tyl­ko ''yestem'' Bądźcie nietolerancyjni tylko wobec nietolerancji.Bądźcie nieto­leran­cyjni tyl­ko wo­bec nietolerancji.