Obowiązek to też pożywienie. Solidnie wypełnia luki. Jak cement usztywnia żebra i kręgosłup.


obowiązek-to-też-pożywienie-solidnie-wypełnia-luki-jak-cement-usztywnia-żebra-i-kręgosłup
anna jokaiobowiązektoteżpożywieniesolidniewypełnialukijakcementusztywniażebrakręgosłupteż pożywieniesolidnie wypełniawypełnia lukijak cementcement usztywniausztywnia żebrażebra ii kręgosłupobowiązek to teżsolidnie wypełnia lukijak cement usztywniacement usztywnia żebrausztywnia żebra iżebra i kręgosłupobowiązek to też pożywieniejak cement usztywnia żebracement usztywnia żebra iusztywnia żebra i kręgosłupjak cement usztywnia żebra icement usztywnia żebra i kręgosłup

Konstytucja powinna być ojcowizną narodową, w której lud znajdzie jednocześnie pożywienie dla ducha i pożywienie dla ciała.Nikt nie potrafi tak solidnie zakopać swoich błędów jak cesarz.Jak silny byłby mężczyzna, gdyby Bóg stworzył go z żebra EwySztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest.Mamy obowiązek udzielić proszącemu wszystkiego poza tym, czego mamy obowiązek odmówić.Obcowanie z karłami deformuje kręgosłup.