obraz-samego-siebie-wyznacza-granice-osiągnięć
maxwell maltzobrazsamegosiebiewyznaczagraniceosiągnięćobraz samegosamego siebiesiebie wyznaczawyznacza graniceobraz samego siebiesamego siebie wyznaczasiebie wyznacza graniceobraz samego siebie wyznaczasamego siebie wyznacza graniceobraz samego siebie wyznacza granice

Przyjaciel jest jak my sami. Ten, kto może przyjrzeć się prawdziwemu przyjacielowi, widzi obraz samego siebie.Im bardziej siebie kochasz, tym większym jesteś wrogiem samego siebie.Kochaj twą małżonkę jak siebie samego, a szanuj więcej niż siebie.W okresie Odrodzenia obraz zbliżony był do widowiska teatralnego, był mistrz, który posiadał talent i wykorzystywał go, a dziś nie ma mistrzów, obraz odsłania człowieka i jego przeżycia wewnętrzne.By zachować szacunek dla samego siebie, lepiej zniechęcić do siebie ludzi, postępując zgodnie ze swym sumieniem, niż zjednywać ich sobie, robiąc to, co uważamy za niewłaściwe.Człowiek winien sam siebie upominać, nie nienawidzić. Nienawiść do samego siebie to egocentryzm. A nie znosić swoich ułomności to żądza wyniesienia się i przodowania.