Obserwując, do czego ludzie odnoszą się z cynizmem, dowiadujemy się, czego im brakuje.


obserwując-do-czego-ludzie-odnoszą-ę-z-cynizmem-dowiadujemy-ę-czego-im-brakuje
george pattonobserwującdoczegoludzieodnosząsięcynizmemdowiadujemysięimbrakujedo czegoczego ludzieludzie odnosząodnoszą sięz cynizmemdowiadujemy sięczego imim brakujedo czego ludzieczego ludzie odnosząludzie odnoszą sięodnoszą się zsię z cynizmemczego im brakujedo czego ludzie odnoszączego ludzie odnoszą sięludzie odnoszą się zodnoszą się z cynizmemdo czego ludzie odnoszą sięczego ludzie odnoszą się zludzie odnoszą się z cynizmem

Możesz zorientować się, czego obawia się twój wróg, obserwując sposób, w jaki chce cię przestraszyć.To, czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości.To czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości.Lepiej pokutować za to, czego się użyło, aniżeli żałować tego, czego się nie zaznało.Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać trzeba, a czego nie.Od życia dostaje się to, czego się oczekuje a nie to, czego się chce