Obudź się ze snu nadziei i roz­paczy. Otwórz oczy na rzeczy­wis­tość jest o wiele bar­dziej szara 


obudź ę-ze snu-nadziei-i roz­paczy-otwórz oczy-na rzeczy­wis­tość-jest o wiele-bar­dziej-szara 
sipaobudź sięze snunadzieii roz­paczyotwórz oczyna rzeczy­wis­tośćjest o wielebar­dziejszara obudź się ze snuze snu nadzieinadziei i roz­paczyotwórz oczy na rzeczy­wis­tośćna rzeczy­wis­tość jest o wielejest o wiele bar­dziejbar­dziej szara obudź się ze snu nadzieize snu nadziei i roz­paczyotwórz oczy na rzeczy­wis­tość jest o wielena rzeczy­wis­tość jest o wiele bar­dziejjest o wiele bar­dziej szara obudź się ze snu nadziei i roz­paczyotwórz oczy na rzeczy­wis­tość jest o wiele bar­dziejna rzeczy­wis­tość jest o wiele bar­dziej szara otwórz oczy na rzeczy­wis­tość jest o wiele bar­dziej szara 

Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie. -Arthur Koestler
czym-bar­dziej-ory­ginal­ne-od­kry­cie-tym-bar­dziej-oczy­wis­te-wy­daje ę-po ja­kimś-czasie
Rzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość... Za­tem stwórz swoją własną, nig­dy nie wiesz... dokąd zajdziesz. -Duch_Sumienia
rzeczy­wis­tość-wy­musza-rzeczy­wis­tość-za­tem-stwórz-swoją-własną-nig­dy-nie wiesz-dokąd zajdziesz
rzeczy­wis­tość-budzi-nas-ze snu-z nową-nadzieją-~pa­weł-rychlica