Oburzenie niesumiennym jest rachmistrzem.


oburzenie-niesumiennym-jest-rachmistrzem
narcyza Żmichowskaoburzenieniesumiennymjestrachmistrzemoburzenie niesumiennymniesumiennym jestjest rachmistrzemoburzenie niesumiennym jestniesumiennym jest rachmistrzemoburzenie niesumiennym jest rachmistrzem

Im większe jest oburzenie, tym mniejszy udział rozsądku. -H. Jackson Brown
im-większe-jest-oburzenie-tym-mniejszy-udział-rozsądku
Rudzi­ka w klat­ce uwięzienie, Wpra­wia niebiosa w oburzenie. -William Blake
rudzi­ka-w klat­-uwięzienie-wpra­wia-niebiosa-w oburzenie
Oburzenie nigdy nie powinno być tak głębokie, by nie mogło wybuchnąć. -Stanisław Jerzy Lec
oburzenie-nigdy-nie-powinno-być-tak-głębokie-by-nie-mogło-wybuchnąć
Prawdziwe oburzenie wybucha tylko w gromadzie, i tylko wtedy, kiedy na jaw wychodzą fakty od dawna już powszechnie znane. -Henryk Mann
prawdziwe-oburzenie-wybucha-tylko-w-gromadzie-i-tylko-wtedy-kiedy-na-jaw-wychodzą-fakty-od-dawna-już-powszechnie-znane
Na oburzenie moralne w większości przypadków składa się dwa procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści. -Vittorio De Sica
na-oburzenie-moralne-w-większoś-przypadków-składa-ę-dwa-procent-moralnoś-48-procent-oburzenia-i-50-procent-zawiś
Na oburzenie moralne składa się 2 procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści. -Vittorio De Sica
na-oburzenie-moralne-składa-ę-2-procent-moralnoś-48-procent-oburzenia-i-50-procent-zawiś