Oburzenie nigdy nie powinno być tak głębokie, by nie mogło wybuchnąć.


oburzenie-nigdy-nie-powinno-być-tak-głębokie-by-nie-mogło-wybuchnąć
stanisław jerzy lecoburzenienigdyniepowinnobyćtakgłębokiebymogłowybuchnąćoburzenie nigdynigdy nienie powinnopowinno byćbyć taktak głębokieby nienie mogłomogło wybuchnąćoburzenie nigdy nienigdy nie powinnonie powinno byćpowinno być takbyć tak głębokieby nie mogłonie mogło wybuchnąćoburzenie nigdy nie powinnonigdy nie powinno byćnie powinno być takpowinno być tak głębokieby nie mogło wybuchnąćoburzenie nigdy nie powinno byćnigdy nie powinno być taknie powinno być tak głębokie

Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane. -Malwina Meysenburg
ciało-powinno-być-świątynią-duszy-czystej-przeto-nie-powinno-być-profanowane
Dziecko nie powinno być nigdy karane przez tych, których nie kocha. -John Locke
dziecko-nie-powinno-być-nigdy-karane-przez-tych-których-nie-kocha
Należy zawsze być zakochanym. Jest to powód, dla którego nie powinno się nigdy brać ślubu. -Oscar Wilde
należy-zawsze-być-zakochanym-jest-to-powód-dla-którego-nie-powinno-ę-nigdy-brać-ślubu
Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze. -Albert Einstein
wszystko-powinno-być-tak-proste-jak-to-tylko-możliwe-ale-nie-prostsze