Ocalałeś nie po to aby żyć / masz mało czasu trzeba dać świadectwo [. . . ] Bądź wierny Idź.


ocalałeś-nie-po-to-aby-żyć-masz-ło-czasu-trzeba-dać-świadectwo-bądź-wierny-idź
zbigniew herbertocalałeśniepotoabyżyćmaszmałoczasutrzebadaćświadectwobądźwiernyidźocalałeś nienie poaby żyć/ maszmasz małomało czasuczasu trzebatrzeba daćdać świadectwoświadectwo [] bądźbądź wiernywierny idźocalałeś nie popo to abyaby żyć /żyć / masz/ masz małomasz mało czasumało czasu trzebaczasu trzeba daćtrzeba dać świadectwodać świadectwo [] bądź] bądź wiernybądź wierny idźnie po to abypo to aby żyćaby żyć / maszżyć / masz mało/ masz mało czasumasz mało czasu trzebamało czasu trzeba daćczasu trzeba dać świadectwotrzeba dać świadectwo [] bądź wierny] bądź wierny idźocalałeś nie po to abynie po to aby żyćpo to aby żyć /aby żyć / masz małożyć / masz mało czasu/ masz mało czasu trzebamasz mało czasu trzeba daćmało czasu trzeba dać świadectwoczasu trzeba dać świadectwo [] bądź wierny idź

Bądź wierny w przyjaźni i wierny w miłości, a o pozostałych przykazaniach będziesz mógł nie myśleć.Są sytuacje, w których zło działa szybko, gwałtownie, z nagłą, miażdżącą siłą. Natomiast dobro z reguły działa wolniej, potrzebuje czasu, aby się objawić i dać świadectwo. Więc dobro często się spóźnia i - przegrywa.Skarżysz się, że na nic nie masz czasu, NIEPRAWDA masz czas na wszystko tylko brakuje Tobie ORGANIZACJI tego czasuLudzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać.Bądź wierny sobie, a nie będziesz niewierny innym.Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły prawa.