Oceniając człowieka pomyśl, co byłby wart, gdyby nie był na stanowisku.


oceniając-człowieka-pomyśl-co-byłby-wart-gdyby-nie-był-na-stanowisku
oscar wildeoceniającczłowiekapomyślcobyłbywartgdybyniebyłnastanowiskuoceniając człowiekaczłowieka pomyślco byłbybyłby wartgdyby nienie byłbył nana stanowiskuoceniając człowieka pomyślco byłby wartgdyby nie byłnie był nabył na stanowiskugdyby nie był nanie był na stanowiskugdyby nie był na stanowisku

Gdyby ten świat nie był najlepszy z możliwych, Bóg nie byłby go stworzył.Gdyby nie było Boga, świat byłby skandalem.Ach, jakąż dobrą komedią byłby ten świat, gdyby się tu nie grało jakiejś roli.Czar poznania byłby niewielki, gdyby na drodze do niego nie trzeba było tyle pokonywać wstydu.Jak silny byłby mężczyzna, gdyby Bóg stworzył go z żebra EwyŚwiat byłby pozbawiony miłości, gdyby się kochało tylko z dobroci.